Stichting Vrienden van Give a Child a Family               Doneer      facebook  twitter 

Stichting Vrienden van GCFStichting Vrienden van GCF

                                           

Wat doen wij?

 

Missie
Wij willen als Vrienden van Give a Child a Family bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen, zodat ze in een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving kunnen opgroeien. Daardoor kunnen ze zich ontwikkelen tot emotioneel en sociaal gezonde volwassenen.

Visie
Kinderen hebben recht op een veilige basis waar zij zich thuis voelen, waar ze tot bloei kunnen komen en waar zij zich kunnen ontwikkelen. Deze thuisbasis kan gevormd worden door de biologische familie, een ouder, pleeggezin of iemand anders in de gemeenschap die om het kind geeft.

Doelstelling
Het doel van de Stichting vrienden van GCF is om Give a Child a Family Zuid-Afrika financieel te steunen en bekendheid te geven aan de visie, de aanpak, het werk en de resultaten van GCF Zuid Afrika.

Strategie
Voor het bereiken van de doelstellingen hanteert de Stichting drie strategieŽn:

 - Netwerken in kennis en contacten
 - Fondsenwerven
 - Advocacy en Lobby

De wijze waarop aan deze strategieŽn concrete invulling wordt gegeven, gaat in samenspraak en in samenwerking met de directeur en andere collegaís van GCF Zuid Afrika.

     Bestuur en organisatie documenten van de Stichting:

Stichting Vrienden GCF Beleidskader 2016 - 2017

Jaarverslag Stichting Vrienden van GCF - 2015  (met Staat van Baten en lasten 2015 en 2014)Give children a family

 


©STICHTING VRIENDEN VAN GIVE A CHILD A FAMILY

HOME | STEUN VRIENDEN VAN GCF | CONTACT ONS | Terug naar boven