Stichting Vrienden van Give a Child a Family               Doneer      facebook  twitter


 

Stichting Vrienden van GCF

                                                               

Wat doet Give a Child a Family Zuid-Afrika?

Family based care
Give a Child a Family is gericht op 'Family Based Care', zij vindt dat kinderen niet in een kindertehuis op horen te groeien maar binnen een veilig en liefdevol gezin of bij iemand die om hen geeft.

De kinderen die bij Give a Child a Family komen worden voor een korte periode opgevangen in het Child Care Center.
Hier krijgen zij de zorg die zij nodig hebben, totdat de kinderen herenigd kunnen worden met hun eigen familie of in een pleeggezin terecht kunnen. De zorg omvat medische zorg, onderwijs op een lokale school, therapeutische- en opvoedkundige zorg. Het kind wordt aan de speciale zorg van een volwassen staflid toevertrouwd, om hem of haar in staat te stellen een vertrouwensband op te bouwen.

In eerste instantie wordt gekeken of het mogelijk is het kind te herenigen met zijn of haar biologische familie.
Daarbij worden de voorwaarden onderzocht waardoor er voor het kind weer een veilige leefomgeving kan ontstaan.
Daarbij is ondersteuning van de ouders en familie essentieel.

Als hereniging met de biologische ouders of familie geen optie is wordt gekeken naar een pleeggezin voor het kind.
De Family Based Care afdeling van Give a Child a Family is gespecialiseerd in de werving, selectie en voorbereiding van potentiŽle pleegouders. Daarnaast zorgen zij ook voor een zorgvuldige afstemming tussen de mogelijkheden van het kind en het gezin waarin het een plek kan krijgen.
Daarbij wordt
 zorgvuldig onderzocht welke familie het beste bij het kind past, zodat het kind de zorg krijgt die het op lange termijn nodig heeft.

De voorwaarde is dat het kind een klik heeft met een pleeggezin en zich hiermee ook vertrouwd gaat voelen.
Het contact tussen het kind en het gezin wordt langzaamaan opgebouwd, waardoor een vertrouwensband kan groeien.
 
Het kind kiest zelf voor het pleeggezin of heeft daar een belangrijke stem in.
De plaatsing kent een aantal fasen, waarin het eerste bezoek van een dag erg belangrijk is.
Als dat goed bevalt volgt een weekend bezoek. Voor de uiteindelijke plaatsing, vindt nog een bezoek van een week plaats.
De bezoeken worden uitgebreid besproken en geŽvalueerd.
Na de plaatsing blijft Give a Child a Family het gezin ondersteunen bij de opvoeding van het kind.

Versterking van families en gemeenschappen
Give a Child a Family geeft kinderen niet alleen een gezin, maar ondersteunt deze gezinnen in de zorg voor het kind.
Zo geeft zij trainingen in opvoedingsvaardigheden, trainingen over een gezonde levensstijl en over hoe de mensen om kunnen gaan met verlies van dierbaren en traumaís.

Ook onderhoudt Give a Child a Family, gedurende een aantal jaar nadat de kinderen geplaatst zijn in een gezin, contact met deze gezinnen en zijn er 'self-help support groups'. Dit zijn praatgroepen waarin gezinnen steun bij elkaar vinden en ervaringen uitwisselen. Behalve dat de gezinnen elkaar zo ondersteunen in de opvoeding van de kinderen, ontstaat er ook sociale controle op de bescherming van het kind binnen de gemeenschappen.

Nationale en Internationale samenwerking
In Zuid Afrika krijgt Give a Child a Family erkenning van de landelijke en provinciale overheid. Zij wordt gevraagd maatschappelijk werkers van de overheid op te leiden in de methodiek en werkwijze ontwikkelt door GCF. Op verzoek van de Mozambikaanse overheid heeft GCF in samenwerking met UNICEF een kinderopvangcentrum gestart en de staf opgeleid. GCF heeft ook contacten in Kenia en Burundi.

  Lees verder door hier te klikken naar de website van Give a Child a Family.

                                                                                                                                    

 

 


©STICHTING VRIENDEN VAN GIVE A CHILD A FAMILY

HOME | STEUN VRIENDEN VAN GCF | CONTACT ONS | Terug naar boven